Laboratorija boja

Sva mastila koja se koriste u kompaniji proizvode se u našoj laboratoriji. Boja se automatski dozira iz stanice za mešanje koja sadrži 16 osnovnih boja.
Karte boja , koje izrađuje laboratorija, šifriraju se i šalju kupcu na odobrenje. Svaki recept se arhivira i dodeljuje redosledu obrade pre faze štampanja.

Vorremmo utilizzare i cookie per garantirti la migliore esperienza. Se continui a navigare sul sito web, fornisci le tue informazioni personali compilando i nostri moduli o utilizzi i nostri servizi, confermi di aver letto e accettato le nostre Condizioni d'Uso e Politica sulla Privacy.