Laboratorija boja

Sva mastila koja se koriste u kompaniji proizvode se u našoj laboratoriji. Boja se automatski dozira iz stanice za mešanje koja sadrži 16 osnovnih boja.
Karte boja , koje izrađuje laboratorija, šifriraju se i šalju kupcu na odobrenje. Svaki recept se arhivira i dodeljuje redosledu obrade pre faze štampanja.