Presvlačenje

Sa procesom presvlačenja, inovacija dobija oblik. Mašine koje presvlačenjem daju već sastavljenu kutiju, spremne su za upotrebu, sa odličnom završnom obradom.