Priprema za štampu

Integrisane su sve tehnologije:
  • Kompjuter – ploča
  • Kompjuter-film
  • 2 2 Ploter za sečenje Mašina za proizvodnju polimera
  • Digitalni kromalin