Fleksografska štampa

Brza evolucija tehnologija koje se koriste u fleksografskoj štampi omogućavaju štampanje u više boja, dobijajući svaki mogući hromatski efekat i istovremeno izbegavajući probleme vezane za vođenje registra.
Prednosti?
  • mogućnost brzog štampanja čak i u kratkim tiražima
  • stvaranje kalupa pogodnih za svaku vrstu proizvoda
  • upotreba mastila na bazi rastvarača / vode

Vorremmo utilizzare i cookie per garantirti la migliore esperienza. Se continui a navigare sul sito web, fornisci le tue informazioni personali compilando i nostri moduli o utilizzi i nostri servizi, confermi di aver letto e accettato le nostre Condizioni d'Uso e Politica sulla Privacy.