Fleksografska štampa

Brza evolucija tehnologija koje se koriste u fleksografskoj štampi omogućavaju štampanje u više boja, dobijajući svaki mogući hromatski efekat i istovremeno izbegavajući probleme vezane za vođenje registra.
Prednosti?
  • mogućnost brzog štampanja čak i u kratkim tiražima
  • stvaranje kalupa pogodnih za svaku vrstu proizvoda
  • upotreba mastila na bazi rastvarača / vode