Laminacija

Naša ideja o laminaciji?

Filmovi-nanosi svih vrsta i žanrova koji se primenjuju na čvrste kutije i meka pakovanja preko naših mašina, sa beskonačnim mogućnostima.