AlbertiniPackagingGroup

Obrazac za kontakt informacije

Prema evropskom zakonu o zaštiti podataka (Art.13, European Regulation 2016/679) Korisnik potvrđuje da Albertini Packaging Group S.p.a. preduzima obradu ličnih podataka korisnika u skladu sa principima ispravnosti, zakonitosti i transparentnosti i zaštite poverljivosti. Zbog toga je Korisnik obavešten da:

A. KATEGORIJE PODATAKA:

Vaši lični podaci kao što su lični podaci, kontakt podaci,  pristup i identifikacioni podaci (korisničko ime, lozinka, IP adresa, evidencija) mogu biti predmet obrade.

B. KONTROLER PODATAKA:

kontroler podataka je Albertini Packaging Group S.p.a., sa registrovanom kancelarijom u Corso XXV Aprile 167/B 22036 Erba (CO) i operativnim  sedištem u Via Passavone,  2/A – 20087 Robecco sul Naviglio (MI), PDV brojem 02161730136, koji  se može kontaktirati telefonom na 02/94698601 ili mejlom privacy@albertinipackaging.com.

C. IZVOR LIČNIH PODATAKA:

lični podaci u posedu Kontrolora podataka se prikupljaju direktno od subjekta podataka.

D. SVRHE OBRADE PODATAKA I PRAVNOG OSNOVA:

obrada Vaših podataka, prikupljenih i uskladištenih u vezi sa sastavljanjem ovog obrasca, ima kao svoj pravni osnov Vašu saglasnost i sprovodi se u svrhu kontakta i odgovora na informacije koje se traže od stručnjaka.

E. PRIMAOCI PODATAKA:

u granicama koje se odnose na naznačene svrhe obrade, vaši podaci mogu biti  preneti, ako je potrebno, drugim subjektima povezanim sa procesnom aktivnostima, internim i spoljašnjim za Kontroler podataka, kao što  su zaposleni  i slična  lica,  partneri, konsultantske firme, privatne kompanije.   Vaši podaci neće biti rasejani ni na koji način.

F. PRENOS PODATAKA U TREĆE ZEMLJE:

Prikupljeni podaci se ne prenose u treće zemlje van Evropskog ekonomskog prostora.

G. PERIOD ZADRŽAVANJA:

prikupljeni podaci će biti čuvani na određeno vreme ne premašujući ostvarivanje svrha za koje se obrađuju („princip ograničenja skladištenja„, art.5, GDPR) ili u skladu sa rokovima obezbeđenim zakonom. Zastarelost podataka uskladištenih u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni proverava se periodično.

H. PRAVA SUBJEKTA PODATAKA:

subjekat podataka uvek ima pravo da od Kontrolora podataka zatraži pristup svojim/njenim podacima, ispravku ili brisanje istog, ograničenje obrade ili mogućnost prigovora na obradu, da zatraži prenosivost podataka, da opozove saglasnost na obradu tako što će potvrditi ova i druga prava koja obezbeđuje GDPR jednostavnom komunikacijom sa Kontrolorom podataka. Subjekat podataka takođe može da uloži žalbu nadzornom organu

I. OBAVEZA PRENOŠENJA PODATAKA:

Obaveštavamo vas da je pružanje podataka opciono za neka polja, a obavezno za druga (označeno zvezdicom) i ako ih ne pružite, tražena usluga neće biti izvršena.

J. METODE OBRADE PODATAKA:

Lični podaci koje dostavite biće obrađeni u skladu sa navedenim zakonodavstvom i obavezama poverljivosti koje inspirišu aktivnosti Kontrolora podataka. Podaci će biti obrađeni kako it alatima, tako i na papirnoj podršci i na bilo kojoj drugoj vrsti odgovarajuće podrške, u skladu sa odgovarajućim bezbednosnim merama u skladu sa GDPR-om.

K. KONTAKT DETALJI D.P.O .:

vlasnikje odredio D.P.O. koji se može kontaktirati putem e-pošte na adresu albertinipackaging@segnalazionidpo.it.

L. AUTOMATIZOVANO DONOŠENJE ODLUKA: Automatizovano donošenje odluka nije obezbeđeno.