AlbertiniPackagingGroup

Vrednosti i odgovornosti
su na prvom mestu

Društvena odgovornost, održivost, pravičnost, transparentnost i jednakost: to su naši principi, naše vrednosti i poštovanje sa kojim svakodnevno pristupamo poslu. Etički kodeks koji primenjujemo unutar i van kompanije, u kome ljudska i ekološka vrednost idu ruku pod ruku u izgradnji zdravog, bezbednog, inkluzivnog i “zelenog” radnog mesta.

AlbertiniPackagingGroup

Dokumenti o Kvalitetu i Politika kompanije

DOQ 02

Integrisana politika životne sredine i kvaliteta

MO 01

Politika kompanije za farmaciju i etiketiranje

Politika sertifikacije šuma

Sertifikati

Luxury & Cosmetic Packaging

ISO 9001 / UNI EN ISO 9001:2015

Dizajn, razvoj i proizvodnja sklopivih kutija od ravnog kartona za kozmetičku industriju.
PREUZMITE SERTIFIKAT

ISO 14001 / UNI EN ISO 14001:2015

Dizajn, razvoj i proizvodnja preklopnih kutja od ravnog kartona za kozmetičku industriju kroz procese: grafičkog kreiranja (predštampa, ofset štampa, UV, sito štampa), sečenja papira, litijum štampa, laminacija, proizvodnja kalupa, sečenje, toplo štancanje i utiskivanje, savijanje i lepljenje.

PREUZMITE SERTIFIKAT

FSC™ CHAIN-OF-CUSTODY

Nabavka papira i kartona (mešoviti FSC, reciklirani FSC) za proizvodnju i prodaju rezanog papira i kartona, papirnih kutija, kartonskih kutija i letaka (mešoviti FSC, reciklirani FSC). Kaširanje papira i kartona (mešoviti FSC, reciklirani FSC). Marketing papirnih i kartonskih kutija. Sistem prenosa.

PREUZMITE SERTIFIKAT

PEFC

Sertifikat na više lokacija za kupovinu PEFC sertifikovanog X% papira i kartona, proizvodnju i prodaju rezanog papira i kartona, papirnih kutija, kartonskih kutija i letaka X% PEFC sertifikat. Spajanje papira i X% sertifikovanog kartona. Metoda fizičkog odvajanja. (Ulaz / Izlaz: X% PEFC sertifikat).

PREUZMITE SERTIFIKAT

100% ČISTA ENERGIJA - DOLOMITI ENERGIA

„100% čista energija Dolomiti Energia“ je jedina italijanska energija čije poreklo prati Operator elektroenergetskog sistema, nezavisna treća strana koja garantuje, izdavanjem posebnih sertifikata (Garancija porekla), izvornu energiju . Garancija porekla (GO) je elektronski sertifikat koji potvrđuje obnovljivo poreklo električne energije proizvedene u postrojenjima koja su kvalifikovana kao obnovljiva od strane GSE.

PREUZMITE SERTIFIKAT

Sertifikati

Labels & Sleeves

ISO 9001/UNI EN ISO 9001:2015 SQS

Dizajn, proizvodnja, štampa i prodaja proizvoda od papira, sekundarne ambalaže i letaka, etiketa i omota u kozmetičkom i prehrambenom sektoru.

PREUZMITE SERTIFIKAT

ISO 15378/UNI EN ISO 15378:2015 SQS

Dizajn, proizvodnja, štampa i prodaja proizvoda od papira, sekundarne ambalaže i letaka, etiketa i omota u farmaceutskom sektoru.

PREUZMITE SERTIFIKAT

ISO 9001:2015 Quality Management System

Dizajn, proizvodnja i prodaja proizvoda od papira, sekundarne ambalaže u kozmetičkom, farmaceutskom i prehrambenom sektoru.

PREUZMITE SERTIFIKAT

FSC™ CHAIN-OF-CUSTODY

Nabavka papira i kartona (mešoviti FSC, reciklirani FSC) za proizvodnju i prodaju rezanog papira i kartona, papirnih kutija, kartonskih kutija i letaka (mešoviti FSC, reciklirani FSC). Kaširanje papira i kartona (mešoviti FSC, reciklirani FSC). Marketing papirnih i kartonskih kutija. Sistem prenosa.

PREUZMITE SERTIFIKAT

PEFC

Sertifikat na više lokacija za kupovinu PEFC sertifikovanog X% papira i kartona, proizvodnju i prodaju rezanog papira i kartona, papirnih kutija, kartonskih kutija i letaka X% PEFC sertifikat. Spajanje papira i X% sertifikovanog kartona. Metoda fizičkog odvajanja. (Ulaz / Izlaz: X% PEFC sertifikat).

PREUZMITE SERTIFIKAT

100% ČISTA ENERGIJA - DOLOMITI ENERGIA

„100% čista energija Dolomiti Energia“ je jedina italijanska energija čije poreklo prati Operator elektroenergetskog sistema, nezavisna treća strana koja garantuje, izdavanjem posebnih sertifikata (Garancija porekla), izvornu energiju . Garancija porekla (GO) je elektronski sertifikat koji potvrđuje obnovljivo poreklo električne energije proizvedene u postrojenjima koja su kvalifikovana kao obnovljiva od strane GSE.

PREUZMITE SERTIFIKAT

Sertifikati

Pharma Packaging

ISO 9001/UNI EN ISO 9001:2015 SQS

Dizajn, proizvodnja, štampa i prodaja proizvoda od papira, sekundarne ambalaže i letaka, etiketa i omota u kozmetičkom i prehrambenom sektoru.

PREUZMITE SERTIFIKAT

ISO 15378/UNI EN ISO 15378:2015 SQS

Dizajn, proizvodnja, štampa i prodaja proizvoda od papira, sekundarne ambalaže i letaka, etiketa i omota u farmaceutskom sektoru.

PREUZMITE SERTIFIKAT

ISO 9001:2015 Quality Management System

Dizajn, proizvodnja i prodaja proizvoda od papira, sekundarne ambalaže u kozmetičkom, farmaceutskom i prehrambenom sektoru.

PREUZMITE SERTIFIKAT

FSC™ CHAIN-OF-CUSTODY

Nabavka papira i kartona (mešoviti FSC, reciklirani FSC) za proizvodnju i prodaju rezanog papira i kartona, papirnih kutija, kartonskih kutija i letaka (mešoviti FSC, reciklirani FSC). Kaširanje papira i kartona (mešoviti FSC, reciklirani FSC). Marketing papirnih i kartonskih kutija. Sistem prenosa.

PREUZMITE SERTIFIKAT

PEFC

Sertifikat na više lokacija za kupovinu PEFC sertifikovanog X% papira i kartona, proizvodnju i prodaju rezanog papira i kartona, papirnih kutija, kartonskih kutija i letaka X% PEFC sertifikat. Spajanje papira i X% sertifikovanog kartona. Metoda fizičkog odvajanja. (Ulaz / Izlaz: X% PEFC sertifikat).

PREUZMITE SERTIFIKAT

100% ČISTA ENERGIJA - DOLOMITI ENERGIA

„100% čista energija Dolomiti Energia“ je jedina italijanska energija čije poreklo prati Operator elektroenergetskog sistema, nezavisna treća strana koja garantuje, izdavanjem posebnih sertifikata (Garancija porekla), izvornu energiju . Garancija porekla (GO) je elektronski sertifikat koji potvrđuje obnovljivo poreklo električne energije proizvedene u postrojenjima koja su kvalifikovana kao obnovljiva od strane GSE.

PREUZMITE SERTIFIKAT

Sertifikati

APG Balkan

ISO 9001:2015 Quality Management System

Proizvodnja proizvoda od papira i kartona.

PREUZMITE SERTIFIKAT

ISO 14001:2015 Environmental Management System

Proizvodnja proizvoda od papira i kartona.

PREUZMITE SERTIFIKAT

ISO 45001:2015 Occupational Health and Safety Management System

Proizvodnja proizvoda od papira i kartona.

SCARICA IL CERTIFICATO

FSC™ CHAIN-OF-CUSTODY

Nabavka papira i kartona (mešoviti FSC, reciklirani FSC) za proizvodnju i prodaju rezanog papira i kartona, papirnih kutija, kartonskih kutija i letaka (mešoviti FSC, reciklirani FSC). Kaširanje papira i kartona (mešoviti FSC, reciklirani FSC). Marketing papirnih i kartonskih kutija. Sistem prenosa.

PREUZMITE SERTIFIKAT

PEFC

Sertifikat na više lokacija za kupovinu PEFC sertifikovanog X% papira i kartona, proizvodnju i prodaju rezanog papira i kartona, papirnih kutija, kartonskih kutija i letaka X% PEFC sertifikat. Spajanje papira i X% sertifikovanog kartona. Metoda fizičkog odvajanja. (Ulaz / Izlaz: X% PEFC sertifikat).

PREUZMITE SERTIFIKAT