AlbertiniPackagingGroup

Naša posvećenost razvoju
održive ekološke politike

AlbertiniPackagingGroup

Odgovorni izbori
za minimiziranje uticaja na životnu sredinu

1

GEOTERMALNI
SISTEM

U novom pogonu divizije Pharma izgrađeno je geotermalno postrojenje koje omogućava korišćenje resursa podzemnih voda u ekološke svrhe.

2

LED
RASVETA

Sistem LED rasvete je implementiran u 2 proizvodna pogona: u pogonu Pharma na punom nivou, a u pogonu Cosmetica je u toku implementacija.
3

KOMPANIJSKI
AUTOPARK

U toku je zamena Dizel automobila hibridnim. Flota naše kompanije trenutno koristi hibridno napajanje.

5

ODLAGANJE
OTPADA

Pažnja o odlaganju otpada i njegovoj reciklaži je naš prioritet. Sada smo blizu cilja da se proizvodni otpad može reciklirati preko 90%.
6

CERTIFIKACIJE

Odeljenje za kozmetiku je implementiralo Sistem upravljanja zaštitom životne sredine u skladu sa međunarodnim standardom UNI EN ISO 14001 koji je posvećen promovisanju svake akcije koja ima za cilj zaštitu poštovanja životne sredine.
1

IMPIANTO GEOTERMICO

Geotermalni resurs je izvor obnovljive energije od velikog interesovanja i poslednjih decenija mu se posvećuje sve veća pažnja. Izbor da se fokusira na obnovljivi resurs kao što je geotermalna energija je napravljen u cilju održivosti životne sredine, kako bi se doprinelo smanjenju emisije ugljen-dioksida i fine prašine koja nastaje usled klimatizacije. U skladu sa obavezom koju je većina zemalja preuzela tokom međunarodnog sporazuma iz Kjota, ova grana se opredelila za korišćenje geotermalne energije male dubine u cilju dobijanja održivih resursa i sa energetske i ekološke tačke gledišta.

“Korišćenje podzemnih
voda je izuzetno ekološko"

Sistemi koji koriste vodu za direktnu razmenu toplote, uzimanjem vode iz podzemne vode i ponovnim uvođenjem u istu podzemnu vodu, nazivaju se sistemi otvorenog kola ili sistemi prinudne konvekcije. Potencijal za grejanje i/ili hlađenje podzemnih voda je veoma visok, ali je povezan sa hidrogeološkim karakteristikama područja. Na sreću, sa ove tačke gledišta, podzemlje pokrajinske teritorije je bogato vodom posebno one fluvijalne i glacijalne prirode. čime se garantuje visoka produktivnost.

Detalji o uslovima re-emisije

Prava zaštita životne sredine prolazi kroz ispravano projektovan dizajn sistema, tako da se podzemna voda koja se uzima iz podzemlja i prolazi kroz izmenjivače toplote bez izmena vraća u zemlju. Za re-emisiju vode u isti vodonosni sloj mora se poštovati nekoliko uslova, uključujući:
2

LED RASVETA

LED (Liht-Emitting Diodes) tehnologija predstavlja evoluciju osvetljenja, u kojoj se generisanje svetlosti dobija pomoću poluprovodnika umesto pomoću filamenta ili gasa. LED rasveta ima nekoliko prednosti u odnosu na druge tehnologije osvetljenja na tržištu:

Međutim, najvažniji aspekti koji se odnose na koncept eko-održivosti za koji je grupa APG odlučila da se veže su:

LED (Liht-Emitting Diodes) tehnologija predstavlja evoluciju osvetljenja, u kojoj se generisanje svetlosti dobija pomoću poluprovodnika umesto pomoću filamenta ili gasa. LED rasveta ima nekoliko prednosti u odnosu na druge tehnologije osvetljenja na tržištu:

Međutim, najvažniji aspekti koji se odnose na koncept eko-održivosti za koji je grupa APG odlučila da se veže su:

3

KOMPANIJSKI AUTOPARK

Ekološka održivost je jedna od najvažnijih vrednosti za našu kompaniju. U našoj posvećenosti sve većoj društvenoj i korporativnoj odgovornosti, mi se razvijamo u održivi poslovni model za zaposlene i naše klijente. Da bi se minimizirao prag emisije CO2, čak i izbori koji se tiču mobilnosti naših zaposlenih imaju tendenciju “zelenog traga”. Flotu naše kompanije u stvari čine hibridni i plug-in automobili, automobile na metan ili gas koriste zaposleni i, za velike transporte, koristmo najnovije generacije Euro 6 vozila
5

ODLAGANJE OTPADA

Pažnja o odlaganju otpada i njegovoj reciklaži je naš prioritet. Sada smo blizu cilja da se proizvodni otpad može reciklirati preko 90%.
6

CERTIFIKACIJE

APG Cosmetics Division je implementirao Sistem upravljanja životnom sredinom u skladu sa međunarodnim standardom UNI EN ISO 14001 koji je posvećen promovisanju svake akcije koja ima za cilj zaštitu poštovanja životne sredine. U tom cilju definisani su i aktivirani specifični ekološki programi za optimalno korišćenje resursa kao što su:
Osnovni uslov pri izboru dobavljača je zajedničko deljenje kulture poštovanja životne sredine.

ISO 14001 / UNI EN ISO
14001:2015

Dizajn, razvoj i proizvodnja preklopnih kutja od ravnog kartona za kozmetičku industriju kroz procese: grafičkog kreiranja (predštampa, ofset štampa, UV, sito štampa), sečenja papira, litijum štampa, laminacija, proizvodnja kalupa, sečenje, toplo štancanje i utiskivanje, savijanje i lepljenje.

FSC™ CHAIN
OF CUSTODY

Nabavka papira i kartona (mešoviti FSC, reciklirani FSC) za proizvodnju i prodaju rezanog papira i kartona, papirnih kutija, kartonskih kutija i letaka (mešoviti FSC, reciklirani FSC). Kaširanje papira i kartona (mešoviti FSC, reciklirani FSC). Marketing papirnih i kartonskih kutija. Sistem prenosa.

PEFC

Sertifikat na više lokacija za kupovinu PEFC sertifikovanog X% papira i kartona, proizvodnju i prodaju rezanog papira i kartona, papirnih kutija, kartonskih kutija i letaka X% PEFC sertifikat. Spajanje papira i X% sertifikovanog kartona. Metoda fizičkog odvajanja. (Ulaz / Izlaz: X% PEFC sertifikat).

ISO 14001 / UNI EN ISO 14001:2015

Dizajn, razvoj i proizvodnja preklopnih kutja od ravnog kartona za kozmetičku industriju kroz procese: grafičkog kreiranja (predštampa, ofset štampa, UV, sito štampa), sečenja papira, litijum štampa, laminacija, proizvodnja kalupa, sečenje, toplo štancanje i utiskivanje, savijanje i lepljenje.

FSC™ CHAIN OF CUSTODY

Nabavka papira i kartona (mešoviti FSC, reciklirani FSC) za proizvodnju i prodaju rezanog papira i kartona, papirnih kutija, kartonskih kutija i letaka (mešoviti FSC, reciklirani FSC). Kaširanje papira i kartona (mešoviti FSC, reciklirani FSC). Marketing papirnih i kartonskih kutija. Sistem prenosa.

PEFC

Sertifikat na više lokacija za kupovinu PEFC sertifikovanog X% papira i kartona, proizvodnju i prodaju rezanog papira i kartona, papirnih kutija, kartonskih kutija i letaka X% PEFC sertifikat. Spajanje papira i X% sertifikovanog kartona. Metoda fizičkog odvajanja. (Ulaz / Izlaz: X% PEFC sertifikat).