AlbertiniPackagingGroup

Politika Kolačića

ŠTA SU KOLAČIĆI?

Kolačići su male tekstualne datoteke koje lokacija šalje terminalu subjekta podataka (obično u pregledač), gde se skladište, a zatim prebacuje na lokaciju u sledećoj poseti istog korisnika. Kolačić ne može da preuzme druge podatke sa čvrstog diska korisnika, prenese računarske viruse ili uhvati e-adrese. Svaki kolačić je jedinstven za veb pregledač korisnika. Neke funkcije kolačića mogu biti delegirane drugim tehnologijama. U ovom dokumentu, termin ‘kolačići’ se odnosi kako na kolačiće, pravilno takozvane, tako i na sve slične tehnologije.

Pomoću kolačića moguće je zabeležiti informacije koje se odnose na vaše željene postavke, kao što su stranice koje ste pregledali ili preuzimanje datoteka sa našeg veb sajta. lokaciju ili druge slične radnje izvršene prilikom pregledanja našeg sajta.

KOLAČIĆI PRVOG ILI NEZAVISNOG PROIZVOĐAČA

mogu biti kolačići prvog lica ili nezavisnog proizvođača, pri kojima se „prva  strana“ odnosi na kolačiće koje je razvio  kontrolor podataka samog sajta, dok se „treća strana“ odnosi na kolačiće koje  su razvila treća lica koja nisu vlasnik sajta.

PRIRODA KOLAČIĆA: Što se tiče prirode kolačića, postoje različite vrste:

Tehnički  kolačići : tehnički kolačići, koji se koriste isključivo u svrhu „obavljanja prenosa komunikacije na elektronskoj komunikacionoj mreži, ili u meri  u kojoj je to strogo neophodno za pružaoca usluge informacionog društva izričito zahtevano od ugovorne strane ili korisnika da pruži takvu uslugu“ (pogledajte član 122, stav 1 Kodeksa). Ne koriste se u druge svrhe i obično ih direktno instalira vlasnik ili menadžer Web lokacije. Mogu se podeliti na:

– kolačiće navigacije ili sesije, koji obezbeđuju normalnu navigaciju i korišćenje veb sajta (dozvoljavajući, na primer, kupovinu ili potvrdu identiteta za pristup zabranjenim oblastima); one su zapravo neophodne za pravilno funkcionisanje sajta;

– analitički kolačići sa anonimnim korisničkim podacima (npr. pregledanje IP), asimilovani na tehničke kolačiće kada ih direktno koristi menadžer sajta za prikupljanje informacija, u zbirnoj formi, o broju korisnika i načinu na koji posećuju sajt, u cilju poboljšanja performansi sajta;

– kolačići funkcionalnosti, koji omogućavaju korisniku da pregleda prema nizu izabranih kriterijuma (npr. jezik, proizvodi izabrani za kupovinu) kako bi se poboljšala usluga koja se pruža na isti način. Prethodna saglasnost korisnika nije potrebna za ugradnju ovih kolačića (više informacija u pasusu Cookie management ispod).

Profilisanje kolačića  : profilisanje kolačića, koji se koriste za praćenje do utvrđenih, identifikovanih ili prepoznatljivih subjekata, određenih radnji ili obrazaca ponašanja koji se ponavljaju u korišćenju ponuđenih funkcija (šablona) u cilju grupisanja različitih profila unutar homogenih klastera različitih veličina, tako da je takođe moguće da Kontrolor podataka modulira pružanje usluge na sve personalizovaniji način izvan onoga što je strogo neophodno pružanje usluge, kao i slanje ciljanih reklamnih poruka, ili u skladu sa željenim opcijama koje korisnik izražava u kontekstu pregledanja Veba.

U slučaju kolačića trećih strana, sajt nema direktnu kontrolu nad pojedinačnim kolačićima i ne može da ih kontroliše (ne može ni da ih instalira direktno niti da ih izbriše). Ovim kolačićima i dalje možete upravljati putem postavki pregledača ili lokacija naznačenih u odeljku „Prihvatanje i odbijanje saglasnosti za kolačiće“.

Korisnik je zato pozvan da proveri veb lokaciju nezavisnog proizvođača koja je naznačena ispod.

KOLAČIĆI INSTALIRANI NA OVOM SAJTU Evo liste kolačića na sajtu (pitajte osobu koja upravlja sajtom):

Ime kolačića

Svrhu

Prvo ili treće lim

Zadržavanja

Web referenca

pll_language

 

Jezička postavka

Pre

Trajanje posete

www.albertinipackaging.com

Elementor

 

Postavke teme WordPress grafikona

Pre

Trajanje posete

www.albertinipackaging.com

matomo_sessid

 

Prikupljanje statističkih podataka o korišćenju sajta

Treжi

13 mjeseci

www.matomo.org

matomo_pk_id

 

matomo_pk_ses

 

 

Tehnički kolačići za dodeljivanje jedinstvenog ID-a korisniku tokom posete sajtu

Treжi

13 mjeseci

www.matomo.org

KOLAČIĆI TRAJANJA

KOLAČIĆA imaju trajanje diktirano rokom važenja (ili određenom radnjom kao što je zatvaranje pregledača) postavljenom u trenutku instalacije. Kolačići mogu biti:

  • kolačići privremene sesije: oni se koriste za skladištenje privremenih informacija, omogućavaju vam da povežete radnje izvršene tokom određene sesije i da se uklone sa računara kada zatvorite pregledač;
  • Trajni kolačići: Oni se koriste za skladištenje informacija, kao što su ime za prijavljivanje i lozinka, tako da ne morate ponovo da ih otkucate svaki put kada posetite određenu lokaciju. One ostaju uskladištene na računaru čak i kada zatvorite pregledač.

Takozvani kolačići sesije, kada se veza sa ovom veb lokacijom prekine, ne skladište se. Računarski sistemi koji se koriste za ovu lokaciju koriste privremene kolačiće.

PRIHVATANJE I ODBIJANJE SAGLASNOSTI ZA KOLAČIĆE

Saglasnost korisnika nije potrebna za instalaciju tehničkih i analitičkih kolačića.

Profilisanje kolačića ili drugih alatki za praćenje, sa druge strane, može da se koristi samo ako je korisnik dao svoju saglasnost nakon obaveštavanja. Ova lokacija koristi baner koji omogućava onima koji žele da izraze svoj pristanak.

Korisnik koji ne namerava da ga pozajmi, može da zatvori reklamni natpis tako što će izabrati dugme sa X u gornjem desnom delu samog reklamnog natpisa/kliknuti na dugme „odbaci“, održavajući podrazumevane postavke koje ne dozvoljavaju upotrebu kolačića ili drugih alatki za praćenje koje nisu tehničke.

Ako želite, kolačićima možete upravljati i direktno putem podešavanja pretraživača. Međutim, brisanje kolačića iz pregledača može ukloniti željene postavke koje ste podesili za ovu lokaciju, tako da bi trebalo da povremeno posećujete ovu stranicu da biste pregledali svoje izbore.